Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Unge skal mødes med troværdighed indenfor trygge rammer


På Opholdsstedet Udsigten bor anbragte børn og unge. Generelt har de været udsat for svært omsorgssvigt og har blandt andet vanskeligt ved selv at opretholde en normal dagsrytme. Det hjælper de voksne ansatte dem med.

Artikel af journalist Kirsten Maria Magelund


De unge skal passe deres dagsprogram. Det er en af dagligdagens konkrete opgaver for de ansatte på opholdsstedet Udsigten, og et led i arbejdet med at udvikle de unge til stå på egne ben.

– Målet er, at de unge på sigt skal udvikle sig til selvstændige mennesker på de ”rette præmisser” – uden løgn, stoffer, alkohol og tyveri. De skal kunne klare sig selv, få en uddannelse, et arbejde og blive i stand til at bo i egen bolig, nævner pædagogmedhjælper Susie Skødt.

Efter en periode med stress for nogle år siden blev Susie Skødt revalideret og ansat på deltid på Dagskolen på Bustrup og opholdsstederne som kontorassistent med ansvar for regnskab. Det blev siden kombineret med jobbet som pædagogmedhjælper, hvor hun nu arbejder 22 timer om ugen på opholdsstedet Udsigten.

 

Aftaler skal holde

Gennem begge Susie Skødts job går en rød tråd; hun sætter rammer, optræder som en bestemt og troværdig person. Både overfor revisoren, som gennemgår hendes regnskab, og overfor de unge, som hun arbejder med.

– Når jeg siger noget, så holder jeg fast i, hvad jeg har sagt. De unge er gennem livet ofte blevet lovet både det ene og det andet, som ikke blev overholdt. Vi vil gerne opbygge relationer, og så er det vigtigt, at de unge kan stole på en. Man skal være troværdig og overholde aftaler. Den type unge, vi arbejder med, har mødt utroværdige personer nok i deres liv, siger Susie Skødt.

Nogle af opholdsstedets unge har tidligere boet på gaden, fordi de er blevet smidt ud hjemmefra. Andre har forældre, som selv er socialt belastet. Langt de fleste har ikke oplevet den samme tryghed som i en gennemsnitlig kernefamilie.

– I de situationer finder de unge en egen strategi for at overleve. Det er sjældent en heldig strategi, de vælger, og der sætter vi så ind for at hjælpe dem ind på rette vej, siger Susie Skødt.

 

Støtte og hjælp

Hun beskriver gruppen af ansatte som meget forskellige mennesker, der supplerer hinanden. Det er en fordel, fordi det gør det muligt altid at finde frem til en kombination af en voksen og en ung, som kommer godt overens hinanden.

– Der er altid støtte, hjælp og opbakning at hente blandt kollegerne – og vi kan til hver en tid få supervision af en psykolog. Det har jeg selv gjort brug af i forhold til arbejdet med at opbygge relationer, nævner Susie Skødt.

På et tidspunkt blev hun frustreret over, at det ikke var muligt at skabe fortrolige relationer til alle unge.

– Blot at se på, når der er noget, der tynger den unge, uden at man kan få lov til at komme ind og hjælpe ham eller hende med problemet. Det er vanskeligt, og det spørgsmål fik jeg supervision på. Jeg måtte erkende at selv om trangen til at hjælpe er kolossalt stor, så vælger de unge selv, hvem de ønsker at være fortrolige med, og sådan skal det også være.

 

Troværdighed indenfor trygge rammer
Troværdighed indenfor trygge rammer

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk