Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Tilknytningsforstyrrelse | Tilbud | Behandling


 

Opholdsstedet Udsigten kan rumme børn / unge med som har tilknytningsforstyrrelser som følge af svær omsorgssvigt.

Vores behandling af unge med tilknytningsforstyrrelser tager afsæt i John Bowlbys tilknytningsteori. Viden om børns udvikling er afgørende for, at vi forstår hvorfor børn / unge med tilknytningsforstyrrelser reagerer som de gør, og hjælper os med at tilrettelægge hverdag og udviklingsforløb omkring disse unge. Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

 

Kort om tilknytningsforstyrrelser

Børn har fra fødslen af et basalt behov for nære og dybe tilknytninger til primære omsorgspersoner –  som regel forældrene.  Såfremt spædbarnet ikke får den nødvendige kontakt, omsorg og nærvær fordi mor / forældre ikke har den fornødne forældreevne, sker der tilknytningsskade hos barnet, som senere viser sig i adfærden. Følelsesmæssigt tidligt svigtede spædbørn vokser op og bliver som større børn ofte meget svagt fungerende socialt – hvilket kan have store konsekvenser for deres liv som voksne.  

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med tilknytningsforstyrrelser

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  2. Gode rutiner: én bestemt ting i én bestemt situation, ét bestemt sted på ét bestemt tidspunkt
  3. Ydre struktur og styring, med mange gentagelser, forplanter sig på sigt som internaliserede processer
  4. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer
  5. Tydelige voksne, som møder den unge med overskud, og som forstår, at den unge ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation
  6. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  7. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  8. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Niels Peter Rygaard om tilknytningsforstyrrelse

”Et barn med tidlig tilknytningsforstyrrelse vil ikke reagere meget på tab, og vil have samme adfærd, uanset om det f.eks. er i en kærlig plejefamilie eller er gadebarn. Barnet kan endda fungere dårligere, hvis det er i omgivelser, hvor der stilles forventninger om gensidighed, nærhed, ømhed.

Generelt vil barnet være impulsdrevet (følge enhver indskydelse), have overfladisk, kortvarig og ofte forsvarspræget kontakt med både personer og genstande. Barnet vil afreagere på sine omgivelser, når det bliver frustreret, snarere end at komme i konflikt med sig selv, eller finde kompromis ́er mellem egne umiddelbare behov og omgivelsernes krav.”

 

Mere om Opholdsstedet Udsigten

Opholdsstedet Udsigten er et lille, velfungerende hjem for børn og unge som har brug for trygge, velstrukturerede rammer. De har behov for at komme i professionelle rammer, for at få styr på deres indre kaos og / eller andre psykosociale vanskeligeheder – sådan at de kan komme videre til en selvstændig tilværelse med positivt indhold.

Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

Nogle gange befinder vi i os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og samarbejder med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

På Udsigten er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

 

Visitation vedr. behandlingstilbud ved tilknytningsforstyrrelse

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

 

Tilbud om behandling af unge med tilknytningsforstyrrelse

Lille, struktureret overskueligt miljø for unge med tilknytningsforstyrrelser

Danmarks flotteste opholdssted har også superflotte værelser!

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk