Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Døgnophold §66 – døgnophold opholdsstedOpholdsstedet Udsigten er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 6 faste pladser.

Det drejer sig om døgnophold for sårbare unge i alderen 13 – 18 år, med mulighed for forlængelse frem til det 23. år.

Målgruppen er børn og unge med adfærdsmæssige, sociale og undervisningsmæssige problemer, hvis årsager oftest bunder i omsorgsmæssigt underskud grundet dårlige sociale forhold og utilstrækkelig stimulering igennem opvæksten.

Herunder, børn og unge med psykosociale problemer, tilknytningsforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD og lign., samt unge som er kriminalitetstruede eller unge med etnisk minoritetsbaggrund som fx udsættes for negativ social kontrol.

Se mere under Målgrupper.

 

Døgnophold for piger på Opholdsstedet Jupiter.

Velkommen til Opholdsstedet Udsigten!

Masser af plads og højt til himlen

Opholdsstedet Jupiter for sårbare piger som har brug for et omsorgsfuldt opholdssted. Match af målgruppe essentiel.

Unge med indre kaos har brug for tryghed og omsorg

Kender du en sårbar ung som har brug for et professionelt tilbud?
Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Anders Svensson
Telefon: 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk