Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Værdigrundlag: Nærvær, struktur og program


På Opholdsstedet udsigten arbejder vi ud fra en daglig fastlagt struktur og ud fra et fastlagt program. Et program, som er synligt for alle de anbragte børn og unge. Dette for at skabe tydelige, trygge og strukturerede rammer for de unge, som ofte har overbliksvanskeligheder, er hyperaktive og har et indre kaos, når de ankommer til Udsigten.

Det er derfor vigtigt for os at holde programmet. Enkelte kan have brug for piktogrammer ved opstart af anbringelsen, kugledyner, alarm systemer på telefonen eller andre hjælpemidler. Vi arbejder med social færdighedstræning og anerkendende pædagogik, da vi derved har erfaring for at nå langt med elevernes uddannelse og udvikling.

En anden kerneværdi er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige, og vi arbejder ud fra en mentaliserende tilgang. Vi vægter nærvær og autencitet højt. Det er gennem de autentiske relationer med medarbejderne og de positive oplevelser som de unge får i gennem programmet, at der skabes læring og udvikling.

 

Faglig målsætning

De problemstillinger, der karakteriserer målgruppen er, at de har været udsat for forstyrrelser i deres tidlige personlighedsmæssige udvikling pga. utilstrækkelig omsorg og deres basale behov har ikke været tilfredsstillet. De har en ulyst til at lære, skepsis over for omgivelserne, de regner ikke med voksne som nogen, man kan stole på og vil derfor være uafhængige af dem.

De har oplevet utryghed og usikkerhed af vidt forskellige årsager og har været udsat for ustabile opvækst vilkår. De har på den baggrund haft for få positive erfaringer med pligter og opgaver og er blevet uansvarlige. De kan som følge deraf have stiftet bekendtskab med det kriminelle miljø, røget hash eller taget andre stoffer eller lignende som del af deres uansvarlighed.

Disse unge har udviklet uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer som aggression, tristhed, destruktion mm – de isolerer sig, de afviser at løse problemer og er angste for nye og uvante situationer.

De har således en lang stribe af nederlag, en lav selvværdsfølelse og er ikke stolte over for noget som helst. De er oplevelsesfattige og tør ikke udtrykke ønsker om nutid og fremtid. Det er disse børn og unge, vi støtter til en god udvikling og uddannelse gennem opholdet på Udsigten.

Nærvær, struktur og program

Vi vægter nærvær og autencitet højt

Nærvær, struktur og program

Personlighedsudviklende programmer

… om Udsigten


Fokus på opkvalificering

Fairstart instruktøruddannelsen har ført til mange givtige diskussioner og overvejeler om den pædagogik som bruges til daglig på opholdsstedet, og hvordan den pædagogiske praksis kan videreudvikles i en atmosfære, hvor alle medarbejdere trækker på samme hammel.

Glade unge og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Vi lærer de unge at stå på egne ben

På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare og udsatte unge.

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk