Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Visitation og samarbejde om handleplan
Nye beboere visiteres gennem leder Anders Svensson eller socialrådgiver Åse Sætervoll.
Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende beboer og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

 

Kontaktoplysninger

Leder Anders Svensson
28 19 55 42
anders@bustrup.dk

Socialrådgiver Åse Sætervoll (arbejder også på Opholdsstedet Jupiter)
22 38 96 18
aase@opholdsstedet-jupiter.dk

 

Visitation / match af målgruppe til Opholdsstedet Jupiter.

Socialrådgiver Åse Sætervoll

Visitation / match af målgruppe til Opholdsstedet Jupiter.
Opholdsstedet Jupiter for sårbare piger som har brug for et omsorgsfuldt opholdssted. Match af målgruppe essentiel.

Unge med indre kaos har brug for tryghed og omsorg

Kender du en sårbar ung som har brug for et professionelt tilbud?
Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Anders Svensson
Telefon: 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk