Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Pædagogisk praksis: Mentalisering


Vi benytter os af flere metoder. Vi arbejder blandt andet med mentalisering som metode. Gennem aktiviteterne styrker vi autentiske relationer mellem de unge og det pædagogiske personale og skaber et udviklende fællesskab.

Vi arbejder ud fra grundlæggende værdier om at skabe udvikling og danne grundlag for uddannelse for vores elever. Denne form for udvikling sker bedst i en atmosfære af netop autentiske relationer, udviklende aktiviteter, oplevelser og lærdom.

Autentiske relationer og mentalisering går hånd i hånd.

Se flere overvejelser om vores pædagogik i blogartiklerne til højre.

Se også vores artikel om mentalisering.

Det pædagogiske samarbejde mellem opholdsstederne Jupiter, Bustrup og Udsigten er blevet beskrevet af SPUK.
Download denne praksisbeskrivelse:

Pædagogik & Praksis


Fokus på opkvalificering

Fairstart instruktøruddannelsen har ført til mange givtige diskussioner og overvejeler om den pædagogik som bruges til daglig på opholdsstedet, og hvordan den pædagogiske praksis kan videreudvikles i en atmosfære, hvor alle medarbejdere trækker på samme hammel.

Glade unge og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Vi lærer de unge at stå på egne ben

På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare og udsatte unge.

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk