Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Målgrupper: Sårbare unge af forskellige slags


Opholdsstedet Udsigten modtager børn og unge i alderen 13 – 18 år. Det er unge med et behov for anbringelse uden for hjemmet. Nogle gange kaldes denne type unge “udsatte unge”, eller “sårbare unge”.

Se mere om hvordan vi arbejder med forskellige slags unge, med forskellige problemstillinger, ved at klikke på linkene i faktaboksen her til højre.

De unge kan fortsætte med at opholde sig på Opholdsstedet Udsigten efter det fyldte 18 år som en del af deres efterværn.

 

Problemstillinger, der karakteriserer målgrupperne 

  • De har været udsat for forstyrrelser i deres tidlige personlighedsmæssige udvikling pga. utilstrækkelig omsorg og deres basale behov har ikke været tilfredsstillet.
  • De har en ulyst til at lære, skepsis over for omgivelserne, de regner ikke med voksne som nogen, man kan stole på og vil derfor være uafhængige af dem.
  • De har oplevet utryghed og usikkerhed af vidt forskellige årsager og har været udsat for ustabile opvækstvilkår.
  • De har på den baggrund haft for få positive erfaringer med pligter og opgaver og er blevet uansvarlige.
  • De kan som følge deraf have stiftet bekendtskab med det kriminelle miljø, røget hash eller taget andre stoffer eller lignende som del af deres uansvarlighed.
  • De har udviklet uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer som aggression, tristhed, destruktion mm – de isolerer sig, de afviser at løse problemer og er angste for nye og uvante situationer.
  • De har således en lang stribe af nederlag, en lav selvværdsfølelse og er ikke stolte over for noget som helst.
  • De er oplevelsesfattige og tør ikke udtrykke ønsker om nutid og fremtid.

Det er disse børn og unge, vi støtter til en god udvikling og uddannelse gennem opholdet på Udsigten. Vi arbejder tæt sammen med skole- og uddannelsestilbud på Dagskolen på Bustrup, som er rummeligt og har gode erfaringer og ekspertise i at få en negativt skoleerfaring vendt til en positiv skolehverdag med afsluttende prøver.


Afgrænsning

Opholdsstedet modtager ikke børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og eller psykisk funktionsniveau, som betyder, at de ikke vil kunne profitere af fællesskabet på Opholdsstedet.

Der kan heller ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Udsigtens målgruppe sårbare unge

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk