Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Unge med psykosociale vanskeligheder | Tilbud |


 

Opholdsstedet Udsigten kan rumme børn / unge med psykosociale vanskeligheder.

I vores forståelse er ”unge med psykosociale problemer” en gruppe unge, hvis problematikker er karakteriseret både ved deres fase i livet – at forandre sig fra barn til voksen – og ved at deres liv afviger fra andre unges. Hvorvidt de har det vanskeligt, er lidende, syge eller har en lidelse kan være udtryk for forskellige faser i deres situation.

I forhold til psykiatriske diagnoser er det helt enkelt er det for tidligt at afgøre, hvorvidt det kommer til at gå den ene, eller den anden vej med dem. De er unge. De har almindelige pubertets- og teenagerproblematikker at slås med, samtidig med, at de qua deres opvækst eller udviklingsmæssige forstyrrelser, er yderligere udfordret med ”ekstra opgaver” som skal løses.

Det kan være, at de udvikles fint, og at problemerne forsvinder over tid, fordi de unge får den rigtige støtte. Men – det kan også være, at det viser sig, at de psykosociale problemer over tid manifesterer sig som regelrette psykiatriske diagnoser, som først kan slås fast når de unge når begyndelsen af tyverne.

Vi befinder os således i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.

 

Hvad er psykosociale vanskeligheder / psykosociale problemer?

Vi har hentet følgende definition fra Socialstyrelsens udmærkede publikation “Inklusion, deltagelse og bedring – Unge med psykosociale vanskeligheder i lokalsamfundet”.

“[Psykosociale vanskeligheder] dækker over unge, der i bred forstand oplever problemer med trivsel og mental sundhed, som gør at de har, eller er i risiko for at få brug for en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk indsats. Det at have psykosociale vanskeligheder knytter sig derfor ikke nødvendigvis til at have fået en psykiatrisk diagnose. 

Her anvendes begrebet psykosociale vanskeligheder frem for fx psykiske vanskeligheder. Det skyldes at vi forstår målgruppens psykiske vanskeligheder som en uadskillelig helhed af personen og personens livssammenhænge, altså en personen-i-sammenhængen forståelse.

Det betyder at vi forstår menneskers problemer og symptomer som sociale processer, snarere end noget der har deres årsag i individet selv. Et menneske kan således ikke betragtes isoleret fra fællesskaber. Denne forståelse gør det muligt, at sætte fokus på hvordan individuelle problemer hænger tæt sammen med de positioner personen har (eller ikke har) i de fællesskaber og nærmiljøer de færdes i. Samt at man må arbejde med fællesskaber hvis man vil løse psykosociale problemer.” 

 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med psykosociale udfordringer

  1. Tryghedsskabende miljø: Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  2. Fokus på fællesskab og inklusion. Samt opbygning og vedligeholdelse af venskaber.
  3. Ressourcefokuseret uddannelses- og udviklingsplan med fokus på den unges ønsker mht uddannelse og fritidsaktiviteter
  4. Empatiske, anerkendende voksne, som møder den unge med overskud og viden om psykosociale faktorer
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen – ev. samarbejde med eksterne professionelle, fx OPUS
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx psykiatri, psykolog og skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

 

Mere om Opholdsstedet Udsigten

Opholdsstedet Udsigten er et lille, velfungerende hjem for børn og unge som har brug for trygge, velstrukturerede rammer. De har behov for at komme i professionelle rammer, for at få styr på deres indre kaos og / eller andre psykosociale vanskeligeheder – sådan at de kan komme videre til en selvstændig tilværelse med positivt indhold.

Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

Nogle gange befinder vi i os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og samarbejder med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

På Udsigten er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

 

Visitation vedr. tilbud for unge med psykosociale vanskeligheder

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

 

Tilbud om behandling af unge med psykosociale vanskeligheder opholdssted
Tilbud om behandling af unge med psykosociale problemer opholdssted

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk