Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Kriminalitetstruede | Tilbud | Behandling


 

Opholdsstedet Udsigten kan rumme udsatte børn / unge med som er kriminalitetstruede, og unge som har udøvet ikke-personfarlig kriminalitet.

Vi har mange erfaringer i arbejdet med sårbare / udsatte unge mennesker som har, eller er, på kant med loven. 

 

Kriminalitetstruede unge

Udsatte og kriminalitetstruede unge er en meget sammensat målgruppe, som ikke kan beskrives entydigt. Fælles for kriminalitetstruede unge er, at de har behov for et støttende miljø og chancen for at starte på en frisk.

Mange af dem formår ikke at forholde sig til egne følelser, eller de krav som hører til ungdomslivet. Mange af dem er søgende i deres identitetsdannelse og har svært ved at kontrollere deres impulser. Nogle af dem kommer fra udsatte familier, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for deres børn, kan føre til at deres børn får for lidt omsorg og grænser, og at børnene derfor kommer til at færdes i uhensigtsmæssige miljøer, hvor stoffer og kriminalitet har en fremtrædende plads.

Men de kriminalitetstruede unge kan også være velfungerende børn, som i løbet af teenageårene udvikler sig i en retning, hvor de bliver involveret i kriminalitet, måske som en reaktion på mobning, forældrenes skilsmisse eller andre forhold.

Hvordan vi arbejder med kriminalitetstruede unge

  1. Start på en frisk: Nyt miljø, mange aktiviteter, ny plan for uddannelse og personlig udvikling.
  2. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  3. Aktiviteter som passer hver enkelt ung, fra morgen til aften – også i weekender og ferier
  4. Fokus på fællesskab og gode venner
  5. Tæt samarbejde med den unges bagland – styr på alle aftaler
  6. Anerkendende, nærværende voksne, som tør at give modspil
  7. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  8. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  9. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Om ungdomskriminalitet

“Der er i løbet af de sidste par årtier sket et betydeligt fald i den almene ungdomskriminalitet. Der er ganske enkelt blevet færre unge, der begår kriminalitet, og de, der gør det, gør det sjældnere. Til gengæld er der sket en polarisering, så de, der begår kriminalitet, har sværere ved at komme ud af det igen. Billedet er blevet mere sort/hvidt, og de kriminelle unge oplever sig i stigende grad som anderledes.” ~ Dagbladet Information

 

Mere om Opholdsstedet Udsigten

Opholdsstedet Udsigten er et lille, velfungerende hjem for børn og unge som har brug for trygge, velstrukturerede rammer. De har behov for at komme i professionelle rammer, for at få styr på deres indre kaos og / eller andre psykosociale vanskeligeheder – sådan at de kan komme videre til en selvstændig tilværelse med positivt indhold.

Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

Nogle gange befinder vi i os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og samarbejder med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

På Udsigten er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

 

Visitation vedr. opholdssted for kriminalitetstruede unge

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

 

Opholdssted for kriminalitetstruede

Trygge rammer, faste strukturer og masser af aktiviteter

Opholdssted for kriminalitetstruede og udsatte unge

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk