Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Omsorgssvigt | Tilbud | Behandling


 

Opholdsstedet Udsigten er velegnet til at behandle børn og unge som har været udsat for omsorgssvigt under deres opvækst.

Vores mentaliserende tilgang, fokus på tillidfulde relationer og talrige aktiviteter giver os de bedste kort på hånden ift. at tilbyde omsorgssvigtede børn og unge et trygt og udviklende hjem. Personalegruppe har som målsætning, at udvise overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

 

Kort om omsorgssvigt

Omsorgssvigt indebærer, at barnets primære omsorgspersoner, som oftest forædrene, ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation, eller der kan skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.

Følger af omsorgssvigt påvirker barnets evne til samspil med andre, barnets kognitive evner (tænkning og sprog) samt barnets følelsesmæssige udvikling. Børn, som udsættes for omsorgssvigt, er ofte magtesløse, forvirrede og angste. Mange af dem bruger det meste af deres energi på at mestre eller beherske den situation, de befinder sig i og på at overleve, hvilket kan føre til, at deres bearbejdning af oplevelser og deres følelsesmæssige udvikling kan gå i stå.

Hvordan vi arbejder med omsorgssvigtede børn og unge

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  2. Opbygge tillidsfuld relationer til den unge Den unge har mulighed for selv at udpege kontaktperson.
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer
  4. Tydelige, empatiske voksne, som møder den unge med overskud, og som forstår, at den unge har svært ved at forstå det sociale samspil mellem mennesker
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Børns Vilkår om omsorgssvigt

“Hvert 10. barn i Danmark er udsat for en eller flere former for omsorgssvigt såsom vold, seksuelle overgreb, alkohol- eller stofmisbrug eller vanrøgt fra forældrenes side. 

Vi har i de senere år været vidner til adskillige sager i blandt andet Tønder, Esbjerg og Rebild, hvor børn er blevet svigtet på det groveste. Først af de forældre, der skulle passe på dem. Dernæst af det omkringliggende samfund, der på trods af blinkende advarselslamper ikke kom børnene til undsætning.”

 

Mere om Opholdsstedet Udsigten

Opholdsstedet Udsigten er et lille, velfungerende hjem for børn og unge som har brug for trygge, velstrukturerede rammer. De har behov for at komme i professionelle rammer, for at få styr på deres indre kaos og / eller andre psykosociale vanskeligeheder – sådan at de kan komme videre til en selvstændig tilværelse med positivt indhold.

Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

Nogle gange befinder vi i os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og samarbejder med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

På Udsigten er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

 

Visitation vedr. behandlingstilbud ved omsorgssvigt

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

 

Lille, struktureret overskueligt opholdssted med prof omsorgssvigt behandling

Lille, struktureret overskueligt opholdssted med mange aktiviteter

Opholdssted med professionel omsorgssvigt behandling

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk