Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Økonomi | Årsrapport | Lejekontrakt | Samhandel


Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med opholdsstedet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Se flg. dokumenter udarbejdet af revisor, samt huslejekontrakt med udlejer.

FAKTAHÆFTE

Indhold: 

 • Indledning
 • Pengestrømmen på et opholdssted
 • Driftsorienteret tilsyn
 • Statsautoriseret revision
 • Organiseringsdiagram
 • Medarbejdere på et opholdssted
 • Bestyrelserne på Bustrup
 • Organiseringsformer, LOS
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • J. Korsø Jensens konklusion

Download hæftet her:

FAKTA

Budget

 • Godkendes af Socialtilsyn Midt
 • Opholdstakst beregnes udfra budget

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk