Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Fokus på opkvalificeringOpholdsstedet Udsigten arbejder hele tiden med at medarbejderne bliver dygtigere – og med at kvalificere samarbejdet mellem de fire sociale institutioner omkring Bustrup. Gennem flere pædagogiske dage hvert år – med dygtige undervisere – højner vi til stadighed niveauet for det socialpædagogiske arbejde.

Vi har på denne måde haft et godt forløb med SPUK i 2015 – 16, og til slut udarbejdedes en praksisbeskrivelse for de sociale tilbud omkring Bustrup.

Pædagogiske dage og Instruktøruddannelse

Vi har haft flere pædagogiske dage i 2016 – 17 omkring mentalisering som socialpædagogisk metode med undervisning og vejledning af Mentaliseringshuset, Århus.

Derefter fortsatte vi i 2017 – 18 med pædagogiske dage med psykolog Niels Peter Rygaard og i kølvandet på dette blev ni medarbejdere uddannet inden for Instruktøruddannelsen, som er udarbejdet af Niels Peter Rygaard (Fairstart).

I sommeren 2018 kunne så tre medarbejdere fra Opholdsstedet Udsigten modtage diplom efter vel gennemført Instruktøruddannelse: Ann Hvilsted (uddannet lærer med flere års erfaring som efterskolelærer) Susie Christiansen (kontoruddannet med fire års erfaring som pædagogmedhjælper på Udsigten) og Jimmy Madsen (pædagogmedhjælper med to års erfaring på Udsigten). Det har været et udfordrende forløb som har ført til mange givtige diskussioner og overvejeler om den pædagogik som bruges til daglig på opholdsstedet, og hvordan den pædagogiske praksis kan videreudvikles i en atmosfære, hvor alle medarbejdere trækker på samme hammel.

Supervision

Desuden har medarbejdere på de sociale tilbud omkring Bustrup jævnligt supervision af ekstern supervisor (psykolog Tove Søgaard Kristiansen, Thisted) og deltager i kurser og supervision hos kursus og konferencecentret e-advice, Grindsted.

 

http://fairstartfoundation.com/wp-content/uploads/2017/11/DA_Faktaark.pdf

Nyuddannede Fairstart instruktører

Glade medarbejdere fra opholdsstederne Bustrup, Udsigten og Jupiter, samt fra Dagskolen på Bustrup. Niels Peter Rygaard, som er leder af Fairstart Fonden står som nummer 3 fra venstre.

Sidste blog artikler


Glade unge og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg

Vi havde travlt i Kristi Himmelfartsferien på Café Borgen, som Bustrup forpagter og driver som socialøkonomisk virksomhed.  Spøttrup Borg dannede nemlig rammen om et stort stævne: VM i Middelalderkampsport.

Enhver provokation er en invitation

At møde elever som har traumatiske oplevelser i bagagen kan være en udfordring. Vi ved at det der skal til, er åbenhed, tillid og nysgerrighed – og det øver vi os meget på. “Enhver provokation er en invitation” har en klog mand sagt.

Snart eksamen – vi holder sammen

Hos os er det afgørende, at opretholde et godt sammenhold omkring eksamen. At tage 9. klasse er stort for de fleste af de unge, og vi tager opgaven seriøst. Mange mennesker trækker på samme hammel for at få det hele til at lykkes.

Ses vi på Folkemødet på Bornholm?

Opholdsstededer Anders Svensson tager til FOLKEMØDET på Bornholm i juni, i samarbejde med LOS – De Private Sociale Tilbud, for at sprede det gode budskab. Bustrup-stederne har mange resultater og erfaringer at dele.

At holde rusmidlerne fra døren

Vi glæder os over, at vi lange perioder ikke har hash eller andre stoffer på vores steder. Men en gang i mellem oplever vi at det sker. Vi smider ikke nogen ud men samtidig vil vi stofferne til livs. Hvad gør vi så?

En Journalist Flytter Ind

Journalist Kirsten Maria Magelund flyttede ind på Bustrup i en måned. Det blev til en indsigtsfuld artikelserie om livet på Bustrup. Interviews med unge og medarbejdere dannede basis for artiklerne.

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk