Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Unge med etnisk minoritetsbaggrund | Bosted


 

Opholdsstedet Udsigten kan tilbyde ophold for unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har behov for trygge, strukturerede rammer, og mange aktiviteter. Sårbare / udsatte unge, som i tillæg til deres psykosociale situation også kommer fra en etnisk minoritetsbaggrund, er ramt dobbelt, i sær hvis de kommer fra en dysfunktionel familie.

Medarbejdergruppen har mange erfaringer i arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund, men vi kan også modtage unge, som ikke kan enes med deres familier, og måske endda udsættes for negativ social kontrol. Medarbejdergruppen har stor indsigt i de udfordringer unge mellem to kulturer tumler med, og har stor viden om de bagvedliggende årsager til de problemer nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund er ramt af, herunder traumer og PTSD.

 

Etniske minoritetsunge i Danmark

“Etniske minoritetsunge ofte har færre ressourcer, bor oftere  i større familier, og har oftere  et liv, hvor der er mere markant forskel imellem de to køn, sammenlignet med situationen blandt de majoritetsdanske unge. Det konkluderer SFI’s forskere i en ny rapport med titlen Etniske minoritetsunge i Danmark.

Målt i kroner og øre er der i gennemsnit 100.000 kr. i forskel på den årlige hustandsindkomst i familier med etnisk minoritetsbaggrund sammenlignet med majoritetsdanske familier. Den årlige husstandsindtægt hos de etniske minoritetsunges familier er på knap 160.000 kr., og godt hver femte af familierne lever under OECD’s fattigdomsgrænse.

Undersøgelsen viser også, at unge med minoritetsbaggrund i gennemsnit lever under lidt andre familiære rammer end deres majoritetsdanske jævnaldrende. De 18-årige har flere søskende, og de taler bedre med deres søskende. Til gengæld har de lidt sværere ved at tale med deres forældre.” ~ Socialfremtid.dk

 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med etnisk minoritetsbaggrund

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen
  2. Skabe tillidsfulde relationer til den unge, fokus på at de har positive rollemodeller
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – herunder skolegang / uddannelse og sunde fritidsaktiviteter
  4. Tydelige voksne, som møder den unge med overskud, empati og godt humør
  5. Kulturforståelse og forståelse af ligheder og forskelle mellem kulturer
  6. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  7. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  8. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

 

Mere om Opholdsstedet Udsigten

Opholdsstedet Udsigten er et lille, velfungerende hjem for børn og unge som har brug for trygge, velstrukturerede rammer. De har behov for at komme i professionelle rammer, for at få styr på deres indre kaos og / eller andre psykosociale vanskeligeheder – sådan at de kan komme videre til en selvstændig tilværelse med positivt indhold.

Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

Nogle gange befinder vi i os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og samarbejder med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

På Udsigten er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

 

Visitation af unge med etnisk minoritetsbaggrund bosted / opholdssted

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

 

etnisk minoritetsbaggrund bosted
Vi har plads til etnisk minoritetsung bosted

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk