Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Pædagogik & Praksis


Hvordan får man noget til at forandre sig i positiv retning – for alvor? Hvad skal der egentlig til? Gennem evidensbaseret praksis med et godt udfordrende årsprogram, der emmer af kærlighed og krav og spændende profiler opbygger vi et fællesskab mellem elever og medarbejdere, der skaber respekt og ansvar.
 

Fokus på opkvalificering

Fairstart instruktøruddannelsen har ført til mange givtige diskussioner og overvejeler om den pædagogik som bruges til daglig på opholdsstedet, og hvordan den pædagogiske praksis kan videreudvikles i en atmosfære, hvor alle medarbejdere trækker på samme hammel.

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.