Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

ADHD og lignende | Behandling | ADHD tilbud


 

Opholdsstedet Udsigten kan rumme børn / unge med som har er diagnosticerede med ADHD eller andre hyperkinetiske forstyrrelser.

Børn og unge med ADHD har ofte svært ved at fastholde deres opmærksomhed eller koncentrere sig. Det betyder, at de kan komme til at tolke en situation forkert, eller at de misforstår andre mennesker. Et højt indre stressniveau og en lav frustrationstærskel leder ofte til konflikter og vredesudbrud. Børn og unge med ADHD er ofte urolige og rastløse, og mange af dem lever med et konstant indre kaos.

Viden om hvordan ADHD påvirker et menneske, og hvilke særlige behov en ung med ADHD har, er en forudsætning for at kunne hjælpe de børn og unge som er diagnosticeret med en hyperkinetisk lidelse. Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.  Personalegruppen har kendtskab til konkrete redskaber til, hvordan man kan hjælpe og støtte den enkelte unge med ADHD. (ADHD tilbud)

 

Kort om ADHD og hyperkinetiske forstyrrelser

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) er betegnelsen efter det amerikanske DSM-5 system. Definitionen er lidt bredere end i WHO’s ICD-10, hvor der findes følgende diagnoser:

 • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (F90.0)
 • Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet (F98.8C)
 • Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse (F90.1)
 • Hyperkinetisk forstyrrelse, anden (F90.8)
 • Hyperkinetisk forstyrrelse, uspecificeret (F90.8)

Børn og unge med ADHD har vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, de har problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter. Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Dette gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter.

For børn medfører det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. For unge og voksne betyder det problemer med at holde fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Der er også positive sider ved at have ADHD, fx et højt energiniveau, umiddelbarhed og ærlighed, gå-på-mod, spontanitet, eventyrlyst, tør at tage kontakt med nye mennesker, er hurtig til at tilgive, osv.

 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med ADHD

 1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen. Ev. brug af piktogrammer
 2. Gode rutiner og “regler”: nøgler / telefon har sin faste plads, osv.
 3. Psykoedukation med henblik på mestring af hverdagen (forstå egen situation)
 4. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer – styrk selvværdet og motivationen
 5. Belønningssystemer der hvor det giver mening
 6. Fokus på sund kost og minimering af sukkerindtag
 7. Sunde og spændende aktiviteter hvor kroppen bliver brugt på en god måde: Sport, friluftsliv, klatring, pasning af have mm.
 8. Fællesskab, sammenhold – vedligeholdelse af venskaber
 9. Tydelige voksne, som møder den unge med nærvær og overskud, og som forstår, at den unge har brug for anerkendelse og ros
 10. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
 11. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 12. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

ADHD–foreningen om ADHD

”ADHD er som et orkester uden dirigent.”

“Unge med ADHD kan have det sværere end andre unge. Oveni den almindelige pubertet, identitetssøgen og frigørelsestrang slås de med deres ADHD-vanskeligheder og er mere umodne end deres jævnaldrende. Alligevel udsættes de som regel for samme krav og forventninger, som de andre unge. Løsningen bør findes i ekstra støtte, anerkendelse, interesse og kærligt nærvær.”

 

Mere om Opholdsstedet Udsigten

Opholdsstedet Udsigten er et lille, velfungerende hjem for børn og unge som har brug for trygge, velstrukturerede rammer. De har behov for at komme i professionelle rammer, for at få styr på deres indre kaos og / eller andre psykosociale vanskeligeheder – sådan at de kan komme videre til en selvstændig tilværelse med positivt indhold.

Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

Nogle gange befinder vi i os i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og samarbejder med eksterne professionelle aktører omkring behandlingsplaner og udviklingsstrategier.

På Udsigten er det højt til loftet, og vi holder af mangfoldighed. Vi lærer at acceptere hinanden og vores forskellighed.

 

Visitation vedr. ADHD tilbud

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. behandling af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42
info@opholdsstedet-udsigten.dk

 

Tilbud om behandling af unge med hyperkinetiske diagnoser – ADHD tilbud

Mestringsstrategier og mange aktiviteter

ADHD tilbud hele dagen lang

Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk